بذار بسوزم
عباس آزادی خواه

عشق منی و تو خودت می‌دونی
کاشکی تا آخرش به پام بمونی
یه روز میاد بگی نمیخوام تورو
دوست ندارم زود از اینجا برو
تو میدونی  بدون تو میمیرم
اینو بدون بی تو جایی نمیرم
همیشه پای عشق تو نشستم
تا بذاری دستت رو توی دستم
بعدِ تهِ تِ جانِ یاره
شه دونی چه کشیمه پاره
تِ نبودت دل همش میباره
چی بیه مِه زندگی باره
آسانِ دِن یمی به حالم
روزا و شب همی ندارم
چی بونه مِه به حال و روزم
نی تِه مِره بذار بسوزم
نمی‌ذارم که از پیش من بری
قول بده که از توو دل من نری
نمی‌ذارم که از پیش من بری
قول بده که از توو دل من نری
تو میدونی دنیای من شدی تو
همیشه میخنده اون چشمای تو
تو میدونی دنیای من شدی تو
همیشه میخنده اون چشمای تو
بعدِ تهِ تِ جانِ یاره
شه دونی چه کشیمه پاره
تِ نبودت دل همش میباره
چی بیه مِه زندگی باره
آسانِ دِن یمی به حالم
روزا و شب همی ندارم
چی بونه مِه به حال و روزم
نی تِه مِره بذار بسوزم

دانلود آهنگ بذار بسوزم از عباس آزادی خواه

Download Music Bezar Besoozam From Abbas Azadikhah

متن آهنگ:

عشق منی و تو خودت می‌دونی
کاشکی تا آخرش به پام بمونی
یه روز میاد بگی نمیخوام تورو
دوست ندارم زود از اینجا برو
تو میدونی  بدون تو میمیرم
اینو بدون بی تو جایی نمیرم
همیشه پای عشق تو نشستم
تا بذاری دستت رو توی دستم
بعدِ تهِ تِ جانِ یاره
شه دونی چه کشیمه پاره
تِ نبودت دل همش میباره
چی بیه مِه زندگی باره
آسانِ دِن یمی به حالم
روزا و شب همی ندارم
چی بونه مِه به حال و روزم
نی تِه مِره بذار بسوزم
نمی‌ذارم که از پیش من بری
قول بده که از توو دل من نری
نمی‌ذارم که از پیش من بری
قول بده که از توو دل من نری
تو میدونی دنیای من شدی تو
همیشه میخنده اون چشمای تو
تو میدونی دنیای من شدی تو
همیشه میخنده اون چشمای تو
بعدِ تهِ تِ جانِ یاره
شه دونی چه کشیمه پاره
تِ نبودت دل همش میباره
چی بیه مِه زندگی باره
آسانِ دِن یمی به حالم
روزا و شب همی ندارم
چی بونه مِه به حال و روزم
نی تِه مِره بذار بسوزم

دیدگاه خود را بنویسید