با نگاه تو زندگی کردم و بس

با چشمات به دلم میدی نفس

تو میدونی زندگیمی طاقتم ندارم

تخته گاز عاشقتم که ترمزم ندارم

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

دیوونه شدم از رنگ چشای پاکت ویرونه شدم

باور نداری راه میری حواسم به توإ نمیدونی

طاقت ندارم کسی به غیر من باشه

واست تاب ندارم

نمیدونی واست جونمو میدم 

آخه نمیدونی

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

دانلود آهنگ چشمک از کامبیز مریدی

Download Music Cheshmak From Kambiz Moridi

متن آهنگ:

با نگاه تو زندگی کردم و بس

با چشمات به دلم میدی نفس

تو میدونی زندگیمی طاقتم ندارم

تخته گاز عاشقتم که ترمزم ندارم

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

دیوونه شدم از رنگ چشای پاکت ویرونه شدم

باور نداری راه میری حواسم به توإ نمیدونی

طاقت ندارم کسی به غیر من باشه

واست تاب ندارم

نمیدونی واست جونمو میدم 

آخه نمیدونی

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

چشمک زدی باز دلو بدجوری خاک کردی

عاقل نمیشم تا وقتی که تو سرگرمی

تو میدونی با چشمات دلو آب میکنی دلبر جان

همیشه میدونستم جز خودم با همه تو سردی

دیدگاه خود را بنویسید