باران
نوا بند

باز باران میزند بر بام خانه ام 

 یاده توره میاره هردم درخاطرم

نامی توره می‌نویسوم لای دفترم

با چشم نم به سوی عکست مینگرم

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

چیکه چیکه باران می‌بارد امشب 

مرور میشه خاطرات و تو نیستی د پیشم 

کجایی عشقم باز عکست د اغوشم 

ای شبای بارانی بی تو سر نمیشه 

د ای فصل زمستان هرگلی گل نمیشه

هنوز بوی عطر تنت مانده ده جانیم 

هنوز لبخند شیرین لبت یادوم نمیره

هنوز.  نوای بارانو مه و ابرای تیره

آرام جان همیشه هستم در انتظار

باران ببار دلی مه تنگه بر آن نگار

قطره چکان میزند بر شیشه ی اتاق 

یاد تو باز مرور میشه در خاطرات

باران باااز می‌باره نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم 

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

باز د ای خانه هنوز جای تو خالیستو

فصل باران است و گل رویت نیست

نیستی مانده ام د ای خانه تنها

عکست د اغوشم کتی یک حال خراب 

هی فکریت د سرم هی مرور به خاطرات

یاد روزای خوش مان یاد لبخنده او لبات

یاد شعرعاشقانه که می‌خواندوم برایت

تو ناز می کدی بریم مه میمردوم برایت

کاش یک دمی باد بوی عطرته بیاره،

درد و غمیم مره  باز آرام بماند

جان و تنم میلرزه اسم ته میارن 

عاشق منم برگرد باز باران می بارد

باران باااز می‌باره نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

دانلود آهنگ باران از نوا بند

Download Music Baran From Nava Band

متن آهنگ:

باز باران میزند بر بام خانه ام 

 یاده توره میاره هردم درخاطرم

نامی توره می‌نویسوم لای دفترم

با چشم نم به سوی عکست مینگرم

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

چیکه چیکه باران می‌بارد امشب 

مرور میشه خاطرات و تو نیستی د پیشم 

کجایی عشقم باز عکست د اغوشم 

ای شبای بارانی بی تو سر نمیشه 

د ای فصل زمستان هرگلی گل نمیشه

هنوز بوی عطر تنت مانده ده جانیم 

هنوز لبخند شیرین لبت یادوم نمیره

هنوز.  نوای بارانو مه و ابرای تیره

آرام جان همیشه هستم در انتظار

باران ببار دلی مه تنگه بر آن نگار

قطره چکان میزند بر شیشه ی اتاق 

یاد تو باز مرور میشه در خاطرات

باران باااز می‌باره نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم 

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

باز د ای خانه هنوز جای تو خالیستو

فصل باران است و گل رویت نیست

نیستی مانده ام د ای خانه تنها

عکست د اغوشم کتی یک حال خراب 

هی فکریت د سرم هی مرور به خاطرات

یاد روزای خوش مان یاد لبخنده او لبات

یاد شعرعاشقانه که می‌خواندوم برایت

تو ناز می کدی بریم مه میمردوم برایت

کاش یک دمی باد بوی عطرته بیاره،

درد و غمیم مره  باز آرام بماند

جان و تنم میلرزه اسم ته میارن 

عاشق منم برگرد باز باران می بارد

باران باااز می‌باره نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

باران باااز می‌بارد نم‌نم نیستی تووو ‌

باز زیر چترم

دیدگاه خود را بنویسید