وفاسیز یاز
سعید علیمردانلو

داره میره یادت یکی خیلی دوست داره 

شبام بودی ستاره ،الان کی واست بیداره


سَنی سَدیگدَن آیری نَیدی مَنیم گناهوم 

جز  خواستن  تو  چی  بود   گناهم 


نَقَد  تِکَم  گِز  یاشی  آیرولوقدان  آلاهوم 

چقد  اشک  جدایی  بریزم  خدایم 


یانا یانا  آلوشدوم   اِز اِزیمه   دانوشدُوم 

سوختمو سوختم تااینکه گُراگرفتم (شعله ورشدم) باخودم دیوانه وارحرف زدم

 

یالین قیچلی هَریاندان سُراغُنی سُروشدُم

پابرهنه همه جارو پی تو گشتم وسراغتو گرفتم 


سَنّه منی  گِرمَدینگ  باشوم  ایجینَه  تاری

ای خدای بالای سرم توهم منو ندیدی 


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری

هیچ وقت یار بی وفای منو برای من نخواستی وندیدی 


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری

ای خدای بالای سرم توهم منو ندیدی


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری

هیچ وقت یار بی وفای منو برای من نخواستی وندیدی 


چطور یادم بره یادت ،حرف بزن دوباره 

یکی خیلی دوست داره بگوایناهمشخوابه


داره میره یادت یکی خیلی دوست داره  

شبام بودی ستاره الان کی واست بیداره 


سنی سدیگدن آیری میدی منیم گناهوم 


نقد  تکم  گِز  یاشی  آیرولوقدان  آلاهوم 


یانا یانا  آلوشدوم   اِز اِزیمه   دانوشدُوم


یالین قیچلی هَریاندان سُراغُنی سُروشدُم


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن  وفاسیز یاری


چطور یادم بره یادتیکی خیلی دوستداره

شبام بودی ستاره الان کی واست بیداره 


داره میره یادت یکی خیلی دوست داره  

شبام بودی ستاره الان کی واست بیداره 


سنی سدیگدن آیری میدی منیم گناهوم 


نقد  تکم  گِز  یاشی  آیرولوقدان  آلاهوم 


یانا یانا  آلوشدوم   اِز اِزیمه   دانوشدُوم


یالین قیچلی هَریاندان سُراغُنی سُروشدُم


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری

دانلود آهنگ وفاسیز یاز از سعید علیمردانلو

Download Music Vafasiz Yar From Saeid Alimardanloo

متن آهنگ:

داره میره یادت یکی خیلی دوست داره 

شبام بودی ستاره ،الان کی واست بیداره


سَنی سَدیگدَن آیری نَیدی مَنیم گناهوم 

جز  خواستن  تو  چی  بود   گناهم 


نَقَد  تِکَم  گِز  یاشی  آیرولوقدان  آلاهوم 

چقد  اشک  جدایی  بریزم  خدایم 


یانا یانا  آلوشدوم   اِز اِزیمه   دانوشدُوم 

سوختمو سوختم تااینکه گُراگرفتم (شعله ورشدم) باخودم دیوانه وارحرف زدم

 

یالین قیچلی هَریاندان سُراغُنی سُروشدُم

پابرهنه همه جارو پی تو گشتم وسراغتو گرفتم 


سَنّه منی  گِرمَدینگ  باشوم  ایجینَه  تاری

ای خدای بالای سرم توهم منو ندیدی 


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری

هیچ وقت یار بی وفای منو برای من نخواستی وندیدی 


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری

ای خدای بالای سرم توهم منو ندیدی


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری

هیچ وقت یار بی وفای منو برای من نخواستی وندیدی 


چطور یادم بره یادت ،حرف بزن دوباره 

یکی خیلی دوست داره بگوایناهمشخوابه


داره میره یادت یکی خیلی دوست داره  

شبام بودی ستاره الان کی واست بیداره 


سنی سدیگدن آیری میدی منیم گناهوم 


نقد  تکم  گِز  یاشی  آیرولوقدان  آلاهوم 


یانا یانا  آلوشدوم   اِز اِزیمه   دانوشدُوم


یالین قیچلی هَریاندان سُراغُنی سُروشدُم


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن  وفاسیز یاری


چطور یادم بره یادتیکی خیلی دوستداره

شبام بودی ستاره الان کی واست بیداره 


داره میره یادت یکی خیلی دوست داره  

شبام بودی ستاره الان کی واست بیداره 


سنی سدیگدن آیری میدی منیم گناهوم 


نقد  تکم  گِز  یاشی  آیرولوقدان  آلاهوم 


یانا یانا  آلوشدوم   اِز اِزیمه   دانوشدُوم


یالین قیچلی هَریاندان سُراغُنی سُروشدُم


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری


سَنّه منی  گرمدینگ  باشوم  ایجنَه  تاری


هِچ وَخ مَنن بیلمدینگ گِدَن وفاسیز یاری

دیدگاه خود را بنویسید