ماشین زمان
شادو

نبودی ببینی حال خرابمو

نخواستی بمونی با دل تنهامو

جدیدا تو کار خرید فروشی

شنیدم قلبارو تو هی میفروشی

گلم من دارم جون میدما

من واست جون میدادم  چه بد بودی

آخراش با منم چه بد بودی 

به خدا بازیگری که بدجوری

من کردم بازم دلم چه غمگینو و چه بدتر شده

من کردم با این دله چه بی خوابه و چه بی حال شده

من کردم با این دلم  من بد کردم با این دلم

من کردم بازم  دلم چه غمگینو و چه بدتر شده 

ماشین زمان منو ببر به اون موقع 

به اون موقع ها اینا اشک شوقه 

منو. ببر به روزای قدیمی 

بهم تکس داد دوست ندارم کمی پیش

این صدای چیه داره منو اذیت میکنه

فک کنم دیوونه شدم یا که بودم عه اولش

جدیدا تو فاز شادی دنبال رفیق فابی

ولی من باز بی خیال نمیشم من ول کن کارات نمیشم 

بی خیال نمیشم میدونی زندگی سخته عزیزم 

بی خیالش دلم شبا تو سرما بی خوابه دلم

بی خیالش دلم این دل ساده بیماره گلم 

بی خیالش دلم دیگه نفسام بریده گلم 

بی خیالش دلم اون بی ما راحته دلم 

ماشین زمان منو ببر به اون موقع 

به اون موقع ها اینا اشک شوقه 

منو. ببر به روزای قدیمی 

بهم تکس داد دوست ندارم کمی پیش

دانلود آهنگ ماشین زمان از شادو

Download Music Mashine Zaman From Shadow

متن آهنگ:

نبودی ببینی حال خرابمو

نخواستی بمونی با دل تنهامو

جدیدا تو کار خرید فروشی

شنیدم قلبارو تو هی میفروشی

گلم من دارم جون میدما

من واست جون میدادم  چه بد بودی

آخراش با منم چه بد بودی 

به خدا بازیگری که بدجوری

من کردم بازم دلم چه غمگینو و چه بدتر شده

من کردم با این دله چه بی خوابه و چه بی حال شده

من کردم با این دلم  من بد کردم با این دلم

من کردم بازم  دلم چه غمگینو و چه بدتر شده 

ماشین زمان منو ببر به اون موقع 

به اون موقع ها اینا اشک شوقه 

منو. ببر به روزای قدیمی 

بهم تکس داد دوست ندارم کمی پیش

این صدای چیه داره منو اذیت میکنه

فک کنم دیوونه شدم یا که بودم عه اولش

جدیدا تو فاز شادی دنبال رفیق فابی

ولی من باز بی خیال نمیشم من ول کن کارات نمیشم 

بی خیال نمیشم میدونی زندگی سخته عزیزم 

بی خیالش دلم شبا تو سرما بی خوابه دلم

بی خیالش دلم این دل ساده بیماره گلم 

بی خیالش دلم دیگه نفسام بریده گلم 

بی خیالش دلم اون بی ما راحته دلم 

ماشین زمان منو ببر به اون موقع 

به اون موقع ها اینا اشک شوقه 

منو. ببر به روزای قدیمی 

بهم تکس داد دوست ندارم کمی پیش

دیدگاه خود را بنویسید