همه دنیایم
نوا بند

همه دنیایم برای تو بوسه هایت ازان من همه هستیم فدای تو تا عبد باشی همراه من. تنها تویی ارامشم همه هستی و خواهشم. بیتو سر نمیشود تویی تنها نیایشم 

بیتو هیچ سر نمیشه بمان پیشوم. همیشه. تا عبد هستوم یارت دلوم زتو جدا نمیشه. زتو میخاند این دل تو را میجوید این دل توکه باشی کناروم دگه غمی نداروم

دلبر بلا مقبول خوش نما

ای چشمان سیاه ابرویته کمان

مه صدقیت میشوم ارام جان

توی دخترافغان شیر زبان 

ای جانوم بنازوم نازته نفس

ای ببوسوم رخ زیبایته صنم

بیا بگیروم دستای گرمته گلم

بیا لیلی غصه های هرشبم 

بیا بیتی مره دستای گرمته بیا کتی هم بسازیم زندگی ره بیا کمی دور باشیم از غصه و غما بیا شروع کنیم قصیه عاشقی ره توی دلبر بلا امو مقبول دل ربا ای دختر فراه شیرین زبان مه صدقیت شوم امو ناز و عدایت بیا بمان دبروم که عشقت نمیره از سروم

جادو کدی مره شدوم محوه نگاهت بردی دلمره کتی چشمان سیاهت بس استو بس کو ناز نکو ای جان برقص و چرخ بزن شانه بلرزان شور بیتی گردنه کمر بچرخان میده میده پای بزن بشین ده ای میدان ای جان توی زلف پریشان دیوانه کدی مره ای ماه تابان

دانلود آهنگ همه دنیایم از نوا بند

Download Music Hame Donyaym From Nava Band

متن آهنگ:

همه دنیایم برای تو بوسه هایت ازان من همه هستیم فدای تو تا عبد باشی همراه من. تنها تویی ارامشم همه هستی و خواهشم. بیتو سر نمیشود تویی تنها نیایشم 

بیتو هیچ سر نمیشه بمان پیشوم. همیشه. تا عبد هستوم یارت دلوم زتو جدا نمیشه. زتو میخاند این دل تو را میجوید این دل توکه باشی کناروم دگه غمی نداروم

دلبر بلا مقبول خوش نما

ای چشمان سیاه ابرویته کمان

مه صدقیت میشوم ارام جان

توی دخترافغان شیر زبان 

ای جانوم بنازوم نازته نفس

ای ببوسوم رخ زیبایته صنم

بیا بگیروم دستای گرمته گلم

بیا لیلی غصه های هرشبم 

بیا بیتی مره دستای گرمته بیا کتی هم بسازیم زندگی ره بیا کمی دور باشیم از غصه و غما بیا شروع کنیم قصیه عاشقی ره توی دلبر بلا امو مقبول دل ربا ای دختر فراه شیرین زبان مه صدقیت شوم امو ناز و عدایت بیا بمان دبروم که عشقت نمیره از سروم

جادو کدی مره شدوم محوه نگاهت بردی دلمره کتی چشمان سیاهت بس استو بس کو ناز نکو ای جان برقص و چرخ بزن شانه بلرزان شور بیتی گردنه کمر بچرخان میده میده پای بزن بشین ده ای میدان ای جان توی زلف پریشان دیوانه کدی مره ای ماه تابان

2 دیدگاه

1402/03/25
هستی

خیلی قشنگ موفق باشین

پاسخ
1402/03/22
رامین
حکمی

خیلی خوببببببببببببب بوددددددد

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید