آرامشی داره صدات؛ که دردموُ کم می کنه!♫!
چیزی بگو؛ حرفای تو، بدجوری خوبم می کنه
تو طرفِ من باش؛ من عشقموُ ثابت می کنم!♫!
صد بار برگردم عقب؛ باز انتخابت می کنم!♫!
اگه می خوای برو؛ ولی وقتی من اینجا نیستم!♫!
من خونه باشم؛ شک نکن، بازم جلوت وا میایستم!♫!
قبول کن که عاشقت؛ اونم این جوری که منم!♫!
واسه نگه داشتنت؛ به هر چیزی چنگ می زنم!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!
دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!

دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!
یه جوری… با یه حالتی؛ داری نگاهم می کنی!♫!
که بد تر از اینم بشم؛ تو رو به راهم می کنی!♫!
تو خوب می شناسی منو؛ قلبِ من خیلی سرکشه!♫!
چی کار می کنی؛ که با یه جمله آروم بشه!♫!
یه جمله آروم بشه… یه جمله آروم بشه… یه جمله آروم بشه!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!
دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!
دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!

دانلود آهنگ آرامش از رامین بهارستانی

Download Music Aramesh From Ramin Baharestani

متن آهنگ:

آرامشی داره صدات؛ که دردموُ کم می کنه!♫!
چیزی بگو؛ حرفای تو، بدجوری خوبم می کنه
تو طرفِ من باش؛ من عشقموُ ثابت می کنم!♫!
صد بار برگردم عقب؛ باز انتخابت می کنم!♫!
اگه می خوای برو؛ ولی وقتی من اینجا نیستم!♫!
من خونه باشم؛ شک نکن، بازم جلوت وا میایستم!♫!
قبول کن که عاشقت؛ اونم این جوری که منم!♫!
واسه نگه داشتنت؛ به هر چیزی چنگ می زنم!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!
دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!

دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!
یه جوری… با یه حالتی؛ داری نگاهم می کنی!♫!
که بد تر از اینم بشم؛ تو رو به راهم می کنی!♫!
تو خوب می شناسی منو؛ قلبِ من خیلی سرکشه!♫!
چی کار می کنی؛ که با یه جمله آروم بشه!♫!
یه جمله آروم بشه… یه جمله آروم بشه… یه جمله آروم بشه!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!
دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!
بارونی که می باره؛ از چشمامه!♫!
دلگیرم؛ از هر کی که توو دنیامه!♫!
همیشه وقتی این جوری داغونم؛ تو رو به راهم می کنی، می دونم!♫!

دیدگاه خود را بنویسید