متن آهنگ لیلا از رامین بهارستانیدلم خون باره لیلا

هواتو داره لیلا

دوست داشته میدونی

هنوزم داره لیلا

دلم گنجینه واره

صدف تو سینه داره

ولی پیش تو لیلا

چرا بی اعتباره

لیلا لیلا لیلا لیلا

حرف تو روی لبهام

اسم تو توی شبهام

باور نداری لیلا

بپرس از خواب چشمام

دلم خون باره لیلا

هواتو داره لیلا

دوست داشته میدونی

هنوزم داره لیلا

دلم گنجینه واره

صدف تو سینه داره

ولی پیش تو لیلا

چرا بی اعتباره

لیلا لیلا لیلا لیلا


متن ترانه آهنگ لیلا از رامین بهارستانی


حرف تو روی لبهام

اسم تو توی شبهام

باور نداری لیلا

بپرس از خواب چشمام

دلم خون باره لیلا

هواتو داره لیلا

دوست داشته میدونی

هنوزم داره لیلا

دلم گنجینه واره

صدف تو سینه داره

ولی پیش تو لیلا

چرا بی اعتباره

لیلا لیلا لیلا لیلا

دانلود آهنگ لیلا از رامین بهارستانی

Download Music Leila From Ramin Baharestani

متن آهنگ:

متن آهنگ لیلا از رامین بهارستانیدلم خون باره لیلا

هواتو داره لیلا

دوست داشته میدونی

هنوزم داره لیلا

دلم گنجینه واره

صدف تو سینه داره

ولی پیش تو لیلا

چرا بی اعتباره

لیلا لیلا لیلا لیلا

حرف تو روی لبهام

اسم تو توی شبهام

باور نداری لیلا

بپرس از خواب چشمام

دلم خون باره لیلا

هواتو داره لیلا

دوست داشته میدونی

هنوزم داره لیلا

دلم گنجینه واره

صدف تو سینه داره

ولی پیش تو لیلا

چرا بی اعتباره

لیلا لیلا لیلا لیلا


متن ترانه آهنگ لیلا از رامین بهارستانی


حرف تو روی لبهام

اسم تو توی شبهام

باور نداری لیلا

بپرس از خواب چشمام

دلم خون باره لیلا

هواتو داره لیلا

دوست داشته میدونی

هنوزم داره لیلا

دلم گنجینه واره

صدف تو سینه داره

ولی پیش تو لیلا

چرا بی اعتباره

لیلا لیلا لیلا لیلا

1 دیدگاه

1400/11/02
لیلا

خوانده محبوبم ♥️⭐????????????????آقای رامین خانی بهارستانی همه آهنک هاتودوست دارم

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید